Προστασία πρώτης κατοικίας: Νόμος 4605/2019

Προστασία πρώτης κατοικίας: Νόμος 4605/2019

Με τον Μαϊο να είναι προ των πυλών και την αγωνία των δανειοληπτών να χτυπά ..κόκκινο για το αν θα δινόταν τελικά παράταση στον Ν.4605/19 (πλατφόρμα προστασίας πρώτης κατοικίας), ανακοινώθηκε σήμερα και επίσημα η παράταση του υφιστάμενου πλαισίου προστασίας για ακόμα ένα τρίμηνο, ήτοι μέχρι τις 31/07/2020 .

Ο Ν.4605/19 (ο οποίος ακόμα δεν έχει κλείσει καν ένα χρόνο ζωής), ως διάδοχος του ‘’πολυφορεμένου’’ Ν.3869/10 (Νόμος Κατσέλη) προβλέπει την προστασία της πρώτης κατοικίας των αιτούντων δανειοληπτών μέσω ειδικής πλατφόρμας και εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

  • Yπόλοιπο οφειλής για στεγαστικά προϊόντα μέχρι 130.000 Ε ανά πιστωτή και 100.000 Ε για επιχειρηματικά
  • Κόκκινο προϊόν μέχρι 31/12/2018
  • Αντικειμενική αξία πρώτης κατοικίας μέχρι 250.000 Ε και 175.000 Ε αντίστοιχα για τα επιχειρηματικά
  • Αξία υπόλοιπης περιουσίας δανειολήπτη, συζύγου και προστατευόμενων μελών (αν υπάρχουν) μέχρι 80.000 Ε (συμπεριλαμβανομένων τυχόν οχημάτων)
  • Δάνειο συνδεδεμένο με την πρώτη κατοικία 
  • Καταθέσεις δανειολήπτη, συζύγου και προστατευόμενων μελών μέχρι 15.000 Ε 
  • Να μην έχει απορριπτική απόφαση ο δανειολήπτης του Ν.3869/10 λόγω δόλου
  • Εισοδηματικά κριτήρια: 12.500 E για τον άγαμο, 21.000 Ε για τον έγγαμο, προσαυξημένα κατά 5000 Ε ανά τέκνο .

Εφόσον ο δανειολήπτης δεν πληρεί έστω και μια προϋπόθεση δεν μπορεί να ενταχθεί στο υφιστάμενο πλαίσιο προστασίας και να λάβει τη βεβαίωση επιλεξιμότητας, ώστε εν συνεχεία να μπορέσει να ρυθμίσει μέσω πλατφόρμας με τον πιστωτή του και μάλιστα (σε κάποιες περιπτώσεις και με συγκεκριμένα αυστηρά κριτήρια) και με επιδότηση μέρους της μηνιαίας του δόσης (μέχρι 50% για τα στεγαστικά, μέχρι 30% για τα επιχειρηματικά) .

Και ενώ ο νόμος μέχρι στιγμής δεν έχει επαληθεύσει τις αρχικές (αισιόδοξες) προβλέψεις περί υπαγωγής πολύ μεγάλου αριθμού οφειλετών στις ευεργετικές του διατάξεις – λόγω των ιδιαιτέρως αυστηρών κριτηρίων υπαγωγής που αναφέρθηκαν ανωτέρω-, το τελευταίο διάστημα και δη εν μέσω πανδημίας πολλοί δανειολήπτες που πληρούσαν τις προϋποθέσεις υπέβαλαν αιτήσεις και – με την ολοκλήρωση άντλησης στοιχείων και τη συμπλήρωση των αιτήσεών τους – έλαβαν τις σχετικές βεβαιώσεις επιλεξιμότητας…

Προστασία πρώτης κατοικίας: Νόμος 4605/2019 και νέο πρόγραμμα υποστήριξης δανειοληπτών

Να τονισθεί εδώ ότι όσοι δανειολήπτες δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και συνεπώς δεν μπορούν να κριθούν επιλέξιμοι στα πλαίσια της πλατφόρμας του Ν.4605/19, μπορούν  (με τα δεδομένα τα σημερινά) να συμφωνήσουν διμερώς με το πιστωτικό ίδρυμα κατόπιν διαπραγματεύσεως (μείωση δόσης, μείωση επιτοκίου, διαγραφή τόκων ή και κεφαλαίου κατά περίπτωση – προφίλ οφειλέτη) ή η προσφυγή στην τραπεζική διαμεσολάβηση (μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, μόνο ένα τραπεζικό ίδρυμα έχει ενεργό τμήμα διαμεσολάβησης) . 

Παράλληλα – και ακριβώς γιατί ο Ν.46505/19 δεν απέδωσε τα αναμενόμενα -, ανακοινώθηκε σήμερα και νέο πρόγραμμα υποστήριξης, στο οποίο το κράτος θα επιδοτεί για συγκεκριμένο διάστημα μέρος των μηνιαίων δόσεων για όσους οφειλέτες αποδεδειγμένα πλήττονται από τον covid -19 και έχουν τραπεζικά προϊόντα που συνδέονται με την πρώτη τους κατοικία.

Πηγή: Lawspot.gr

Skip to content